โครงการ การประกวดแผนงานการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนจากศิษย์เก่า เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับศิษย์ปัจจุบัน แผนงานที่ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

มูลนิธิ สมศรี – เพ็ญศรี ภู่อุทัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคน ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ การประกวดแผนงานการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนจากศิษย์เก่า เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับศิษย์ปัจจุบัน แผนงานที่ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งเป็นกลุ่ม (ไม่เกิน 5 คน) หรือเดี่ยวหากส่งผลงานเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่ม ไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษาจากชั้นปีเดียวกัน กติกาการแข่งขัน สร้างสรรค์สุดยอดแผนงาน/กิจกรรม ที่ท่านคิดว่าสามารถระดมทุนจากศิษย์เก่า เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับศิษย์ปัจจุบัน โดยในแผนงาน/กิจกรรม ควรประกอบไปด้วยหลักการและเหตุผลกลุ่มเป้าหมายแผนการดำเนินงานช่วงเวลาการดำเนินงานงบประมาณผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 แผนงานเท่านั้นทุกแผนงานที่ส่งประกวดต้องสามารถดำเนินงานได้จริง หลักเกณฑ์การตัดสิน ความชัดเจนและความเป็นไปได้จริงของแผนธุรกิจความคิดสร้างสรรค์และไอเดียความแปลกใหม่ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด การส่งผลงาน ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียดและแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ที่ http://pensrifoundation.com/wp-content/uploads/2019/02/sheet.pdfผู้สมัครสามารถส่งใบสมัคร และแผนงานการจัดกิจกรรม ความยาวไม่เกิน 5 หน้า A4 ได้ที่ นายนิรันดร์ บรรณศรี หัวหน้างานการเงิน…

ขอเชิญชวน ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีปัจจุบัน ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

มูลนิธิ สมศรี – เพ็ญศรี ภู่อุทัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวน ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีปัจจุบัน ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นจำนวนทุนละ 15,000 บาท หากท่านใดสนใจร่วมสมทบทุนการศึกษา สามารถบริจาคได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้ บริจาคด้วยตนเอง ท่านสามารถบริจาคเงินได้ที่ นายนิรันดร์ บรรณศรี งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์: 0-5394-2161 โอนเงินผ่านธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี “มูลนิธิสมศรี – เพ็ญศรี ภู่อุทัย” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 456-0-25942-9 หากต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อและที่อยู่เพื่อการออกใบเสร็จมาที่…