ติดต่อสอบถาม

มูลนิธิ สมศรี – เพ็ญศรี  ภู่อุทัย

SOMSRI – PENSRI  PHOOUTAI FOUNDATION

เบอร์โทร : 053-942161

ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี : มูลนิธิสมศรี – เพ็ญศรี ภู่อุทัย

หมายเลขบัญชี : 456-0-25942-9