ขอเชิญชวน ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีปัจจุบัน ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

มูลนิธิ สมศรี – เพ็ญศรี ภู่อุทัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวน ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีปัจจุบัน ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นจำนวนทุนละ 15,000 บาท

หากท่านใดสนใจร่วมสมทบทุนการศึกษา สามารถบริจาคได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

  1. บริจาคด้วยตนเอง

ท่านสามารถบริจาคเงินได้ที่ นายนิรันดร์ บรรณศรี งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์: 0-5394-2161

  • โอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี “มูลนิธิสมศรี – เพ็ญศรี ภู่อุทัย” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 456-0-25942-9

หากต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อและที่อยู่เพื่อการออกใบเสร็จมาที่
นายนิรันดร์ บรรณศรี หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ E-mail: niran.ban@cmu.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 0-5394-2161