ทางมูลนิธิฯ ขอเชิญผู้ที่สนใจสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านพัก เพื่อนำมาสร้างประโยชน์ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

ตามที่รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ภู่อุทัย ได้บริจาคบ้านพักบนพื้นที่ประมาณ 70 ตารางวา บริเวณเขตบางซื่อให้กับทางมูลนิธิฯ เพื่อนำมาสร้างประโยชน์ให้แก่นักศึกษา อาจารย์  และบุคลากร  คณะบริหารธุรกิจแล้วนั้น  เนื่องจากปัจจุบันบ้านดังกล่าวมีความจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม  เพื่อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมแก่การเข้าอยู่อาศัย  และทำประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไป  ซึ่งการซ่อมแซมดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายดังนี้...