มูลนิธีสมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย บริจาคอาหารว่างให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสู้ภัยโควิด2019 ณ โรงพยาบาลสันกำแพง โรงพยาบาลแม่ออน โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธีสมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย บริจาคอาหารว่างให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสู้ภัยโควิด2019 ณ โรงพยาบาลสันกำแพง โรงพยาบาลแม่ออน โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่